1. Rozměrové tolerance dodávané PUR a RE pěny

           Tolerance délky a šířky výrobků:

Délka, šířka v mm

Rozměrové tolerance výrobků v mm

Od 0 do 10mm

+/- 1mm

Od 11 do 100mm

+/-2mm

Od 101 do 250mm

+/- 3mm

Od 251mm Do 500mm

+/- 4mm

Nad 501 do 1000

Nad 501 do 1000*

+5mm/-3mm

+/-10mm

Od 1001mm do 1500mm

Od 1001mm do 1500mm*

+10mm/-4mm

+/-20mm

Nad 1501mm

Nad 1500mm do 1800mm*

+1%/-0,4%

+/-20mm

Nad 1801mm *

+/-30mm

Tolerance u neořezaných desek z RE je -10 až +20mm

Délky neořezaných desek z PUR pěn je 2010 – 2050mm

*platí pro komprimované výrobky

Tolerance tloušťky výrobků - mimo RE

Tloušťka v mm

Tolerance výrobků v mm

Tolerance tl. Komprimovaných výrobků v mm

Do 5mm

+/-0,5

+/-0,5

Od 6 do 10mm

+/-1,0

+/-1,5

Od 11 do 30mm

+/-1,5

+/-2,0

Od 31 do 50mm

+/-2,0

+/-3,0

Od 51 do 150mm

+/-3,0

+/-5,0

Nad 151mm

+/-4,0

+/-10,0

Tolerance tloušťky řezaných desek z RE do hustoty 130kg/m3 a tloušťky od 10mm

Tloušťka v mm

Tolerance tloušťky v mm

Tolerance tl. Komprimovaných výrobků v mm

Od 10 do 100

+/-3,0

+/-3,0

Od 100 do 150

+/-3,0

+/-6,0

Od 150 do 200

+/-4,0

+/-8,0

Nad 200

+/-5,0

+/-10,0

Tolerance tloušťky řezaných desek z RE od hustoty 130kg/m3 a nebo desky v nižší tloušťce.

Tloušťka v mm

Tolerance tloušťky v mm

Tolerance tl. Komprimovaných výrobků mm

Od 2 do 6

+/- 0,5

+/-1,0

Nad 6 do 15

+/-1,0

+/-2,0

Nad 15 do 25 

+/-1,5

+/-3,0

Nad 25 do 80

+/-2,0

+/-4,0

Nad 80 do 100

+/-3,0

+/- 6,0

Nad 100

+/-4,0

+/-8,0
Poznámka: Tloušťky desek se měří ocelovým stáčecím metrem s přesností měřidla 0,5mm, medián odečtení a zaokrouhlení na nejbližší milimetr dle ČSN EN ISO 1923.  1. Povolené odchylky dodávané PUR a RE pěny

Povolené odchylky PUR pěny:

Číslo odchylky

Popis odchylky

1.

Mírně zvlněný povrch způsobený řezáním v rámci přípustné tolerance (viz tabulky výše)

2.

Odstín sytosti barevného provedení

3.

Póry o průměru do 6mm nebo větší, pokud nemají vliv na funkci výrobku

4.

Zahnědnutí, neovlivňuje fyzikální vlastnosti 

5.

Drobné odchylky ve struktuře materiálu

6.

Odchylky na hmotnosti v rámci tolerance dle technických listů dané pěny

Povolené odchylky RE pěny:

Číslo odchylky

Popis odchylky

1.

Mírně zvlněný povrch způsobený řezáním v rámci přípustné tolerance (viz tabulky výše)

2.

Zvlnění krajů u neořezaných desek v rámci přípustné tolerance 

3.

Mezera mezi spojenými částicemi u krajů do hloubky 25mm (jen u neořezaných desek)

4.

Mezera mezi spojenými částicemi do 20mm nebo vyšší, pokud nemá vliv na funkci výrobku 

5.

Mastný povrch okrajů neořezaných desek

6.

Zatvrdlá místa o průměru do 30mm

  1. Podmínky komprimace/vakuového rolování 

Doporučené pěny ke komprimaci/rolování:

Pěny od 35kg/m3.

S výhradami:

Pěny od 27kg/m3 do 35kg/m3.

Nedoporučujeme: 

       Pěny do 27kg/m3, RE pěny všech hustot.
U rolovaných matrací je nutno nechat po rozbalení minimálně 48h zregenerovat. Po tuto dobu se matrace nesmí zatěžovat.

Pokud má, zákazník požadavek na pěnu ze skupiny nedoporučujeme, nepřebírá společnost Moliten s.r.o.  zodpovědnost za výrobek a jeho fyzikální vlastnosti.

Tento dokument je platný od 1. 1. 2022. Společnost Moliten s.r.o. si vyhrazuje právo na změnu dokumentu, bez předchozího upozornění.